Προκήρυξη κυπέλλου ΕΠΣ Φθιώτιδας 2018-2019

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

************************************************

ΟΘΩΝΟΣ  1-35100  ΛΑΜΙΑ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

                                             ——————————-

Η  ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  έχοντας  υπ’ όψη:

1/ Την  Αθλητική  Νομοθεσία  που  ισχύει  σήμερα.

2/ Το  Καταστατικό  της  ΕΠΟ

3/ Το  Καταστατικό  της

4/ Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ όπως  αυτές  ισχύουν

5/ Τον  Πειθαρχικό  Κώδικα  της  ΕΠΟ

6/ Τις  αποφάσεις   360/13-06-2018   και  361/02-08-2018  του   Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Π.Σ.Φ

7/ Τους  εν  γένει  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

———————————-

Την  διοργάνωση  των  αγώνων   του  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για  την  ποδοσφαιρική  περίοδο  2018-2019  που  για  την  διεξαγωγή  του  ισχύουν  τα  παρακάτω:

 

1.-ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όπως  ορίζουν  τα  άρθρα  38  και  39  του  ΚΑΠ  και  ειδικότερα

α/ Στους  αγώνες  συμμετέχουν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  οι  ομάδες   της  Γ!  Εθνικής  κατηγορίας  οι  ομάδες  της  Α!  τοπικής  Κατηγορίας  της  Ε.Π.Σ.Φ.  και  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  οι  υπόλοιπες  ομάδες   και  οι  ερασιτεχνικές  ομάδες  σωματείων  που  ίδρυσαν  ΠΑΕ  ( οι  τελευταίες  δικαιούνται  να  συμμετέχουν,  μόνον  εφόσον  συμμετέχουν  και  στα  πρωταθλήματα  της  Ε.Π.Σ.Φ.).

β/ Οι  πιο  πάνω  ομάδες  που  έχουν  υποχρέωση  ή  δικαίωμα  συμμετοχής  στους  αγώνες  Κυπέλλου, πρέπει  να  υποβάλουν   στην  Ε.Π.Σ.Φ  Δήλωση  Συμμετοχής  μέχρι  στις  27/07/2018  σε  ειδικό  έντυπο  που  στέλνεται  στις  ομάδες  με  φροντίδα  της  Ε.Π.Σ.Φ  και  η  οποία  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  σχετικό  παράβολο  πενήντα  (50)  ευρώ που  καθορίζεται  με  απόφαση  του  ΔΣ  της  Ε.Π.Σ.Φ.

γ/Δηλώσεις  συμμετοχής  που  υποβάλλονται  μετά  την  ως  άνω  ημερομηνία  δύναται  να  γίνουν  δεκτές  και  θεωρείται  ότι  υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα  –    εφόσον  μέχρι  την  υποβολή  τους  δεν  διεξήχθη  η  κλήρωση  των  αγώνων  της  Ε.Π.Σ.Φ  η  οποία  θα  γίνει  στις  20/08/2018.

 

  • 2   –

 

δ/ Η  μη  υποβολή  δήλωσης  συμμετοχής  από  τα  υποχρεούμενα  να  συμμετέχουν  σωματεία  ή   η  υποβολή  δήλωσης  με  όρους  συνεπάγεται  τον  αποκλεισμό  της  ομάδας  από  το  Κύπελλο,  Η  ομάδα  αυτή  χάνει  τον  πρώτο  επίσημο  αγώνα  του  πρωταθλήματος  στο  οποίο  δικαιούται

να  μετάσχει  και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  έως  πεντακόσια  (500). Οι  διοργανώτριες  Ε.Π.Σ.  με  τις  οικείες  προκηρύξεις  ρυθμίζουν  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  την  διοργάνωση  του  Κυπέλλου  τους.

ε/Η  μη  υποβολή  δήλωσης  συμμετοχής  από  ερασιτεχνική  ομάδα  κυπελλούχο  ΕΠΣ  για  το  Κύπελλο  Ελλάδας  της  αγωνιστικής  περιόδου  2018-2019  δεν  συνεπάγεται  κυρώσεις.

στ/ Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  κάθε  σωματείου  μαζί  με  την  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  καταθέσει  συμπληρωμένη  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  ΕΠΟ,  που  αποδέχεται  το  Καταστατικό,  τους  Κανονισμούς,  τις  οδηγίες,  τις  εγκυκλίους  και  τις  αποφάσεις  της

F.I.F.A.,  της  U.E.F.A.  και  της  Ε.Π.Ο.,  τις  αποφάσεις  των  αρμοδίων  Οργάνων  τους  και  την  απόλυτη  δικαιοδοσία  τους  για  κάθε  διαφορά  στο  Ομοσπονδιακό  ποδόσφαιρο  και  ότι  άλλο  αναφέρεται  στην  ανωτέρω  δήλωση.

ζ/ Η  ημερομηνία  έναρξης  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  ορίζεται  για  το  Σάββατο  –  Κυριακή  08-09/09/2018.

η/  Οι  ομάδες  που  θα  συμμετάσχουν  στο  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  της  ΕΠΣΦ  για  την  περίοδο  2018-2019  με  την  επιφύλαξη  παρ.  γ/  του  παρόντος  ανά  όμιλο  είναι:

1ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ             2ΟΣ   ΟΜΙΛΟΣ                   3ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ                  4ΟΣ   ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΣ                      ΑΝ.ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ      ΔΟΞΑ  ΖΗΛΕΥΤΟΥ     ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ

ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ        ΑΝ.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ        ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ               ΔΙΒΡΗ

ΝΙΚΗ  ΑΓ.  ΠΑΡΑΣ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ  ΑΓ.  ΓΕΩΡ. ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ         Ν.  ΚΡΙΚΕΛΛΟ

——                              ———-                    ΚΑΛΥΒΙΑ                            ——–

5ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ                 6ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ            7ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ                    8ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ

ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ                 ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ             ΜΑΛΕΣΙΝΑ  2008           ΑΡΗΣ  ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΠΡ/ΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ    ΚΗΦΙΣΣΟΣ                  ΔΑΦΝΗ  ΛΙΒΑΝ.            ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ            ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ              ΚΑΜ.  ΒΟΥΡΛΑ             ΡΕΓΓΙΝΙ

 

2.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

Α/  Η  κλήρωση  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  θα  γίνει  την  Δευτέρα  20/08/2018 στα  γραφεία  της  ΕΠΣΦ  και  ώρα  19.00.

Β/  Οι  ημερομηνίες  τέλεσης  των  αγώνων  είναι:

A!  ΦΑΣΗ        08-09/09/2018     15-16/09/2018      22-23/09/2018

Β!  ΦΑΣΗ        17/10/2018        ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ            07/11/2018

Γ!  ΦΑΣΗ       19/12/2018        ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ            23/01/2019

Δ!   ΦΑΣΗ       13/02/2018       ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ            13/03/2019

Ε!   ΦΑΣΗ      ΤΕΛΙΚΟΣ      17/04/2019.

Η  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της  ΕΠΣΦ  κατά  την  κρίση  της  μπορεί  να  τροποποιήσει  τις  πιο  πάνω  ημερομηνίες.

3.-ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                      

Α!   ΦΑΣΗ

Θα λάβουν μέρος όλες  οι  ομάδες  που  έχουν  κάνει  δήλωση  συμμετοχής  χωρισμένες με γεωγραφικά κριτήρια σε  επτά  (7) ομίλους  των  τριών  (3)  ομάδων  και  ένας  όμιλος  των  τεσσάρων  (4)  ομάδων  σύνολο  ομίλων  οκτώ  (8).

Μετά  από  δημόσια  κλήρωση   θα  κληρωθούν  οι  αγώνες  της  Α!  Φάσης  για  κάθε  όμιλο  και  θα  είναι  μονοί. Η ομάδα  που  κληρώνεται  πρώτη  είναι  γηπεδούχος  όταν  το  ζεύγος  των  ομάδων  που  κληρώθηκε  ανήκει  στην  ίδια  κατηγορία. Αν  όμως  από  την  διαδικασία  της 

  • 3    –

 

δημόσιας    κλήρωσης  προκύψει  ζεύγος  ομάδων  οι  οποίες  ανήκουν  σε  διαφορετική  κατηγορία τότε  η  ομάδα  που  αγωνίζεται  στην  κατώτερη  κατηγορία   ανεξάρτητα  αν  δεν  έχει  κληρωθεί  πρώτη  είναι  η  γηπεδούχος  ομάδα.

Από  την  Α!  Φάση  στην  Β!  Φάση  θα  προκριθούν  οι  δύο  (2)  πρώτες  ομάδες  του  κάθε  ομίλου. Σύνολο  ομάδων  που  προκρίνονται  στην  επόμενη  φάση  δέκα  έξι  (16).

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  δύο  (2)  ή  περισσοτέρων  ομάδων  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  20 του  ΚΑΠ  της  ΕΠΟ.

Β!  ΦΑΣΗ

Οι  αγώνες  των  ομάδων  της  Β!  Φάσης  θα  είναι  διπλοί  και  θα  προκύψουν  μετά  από  δημόσια  κλήρωση   μεταξύ  των  δέκα  έξι  (16)  ομάδων  που  προκρίθηκαν  από  την  Α!  Φάση Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  πέναλτυ. Στην  Γ!  Φάση  προκρίνονται  οι  οκτώ  (8) νικήτριες  ομάδες  των  διπλών  αγώνων.  Σύνολο  ομάδων  που  προκρίνονται  στην  επόμενη  φάση  οκτώ  (8).

Γ!  ΦΑΣΗ

Οι  οκτώ  (8)  ομάδες  της  Γ!  Φάσης  θα  κληρωθούν  μεταξύ  τους. Οι  αγώνες  της  Γ!  Φάσης  θα  είναι  διπλοί. Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εκτέλεση  πέναλτυ.

Στην  Δ!  Φάση  προκρίνονται  οι  τέσσερις  (4) νικήτριες  ομάδες  των  διπλών  αγώνων.

Σύνολο  ομάδων  που  προκρίνονται  στην  επόμενη  φάση  τέσσερις  (4).

Δ!  ΦΑΣΗ

Οι  τέσσερις  (4)  ομάδες  της  Δ!  Φάσης  θα  κληρωθούν  μεταξύ  τους. Οι  αγώνες  της  Δ!  Φάσης  θα  είναι  διπλοί. Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  βαθμών  και  τερμάτων  στους  μεταξύ  τους  αγώνες  μετά  την  λήξη  του  δεύτερου  αγώνα  θα  διεξάγεται  ημίωρη  παράταση  και  εκτέλεση  πέναλτυ.

Στην  Ε!  Φάση  (ΤΕΛΙΚΟΣ)  προκρίνονται  οι  δύο  (2) νικήτριες  ομάδες  των  διπλών  αγώνων.

Σύνολο  ομάδων  που  προκρίνονται  στην  επόμενη  φάση  δύο  (2).

Ε!  ΦΑΣΗ

Οι  δύο  (2)  νικήτριες  ομάδες  της  Δ!  Φάσης  θα  συμμετάσχουν  στον  Τελικό  Αγώνα  του  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  Ε.Π.Σ.Φ  περιόδου  2018-2019.

 

4.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ

Το  πρόγραμμα  των αγώνων  καθορίζει  την  χρονολογία  διεξαγωγής  κάθε  αγώνα, την  ώρα  που  αρχίζει, το  γήπεδο  στο  οποίο  θα  τελείται,  καθώς  και  την  ομάδα  που  θα  έχει  την  ιδιότητα  της  γηπεδούχου   άρθρο  41  του  ΚΑΠ.

 

5.- ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ  –  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΗΠΕΔΟ

Ισχύει  ότι  ορίζουν  τα  άρθρα  9  και  10  του  ΚΑΠ

Η  γηπεδούχος  ομάδα  είναι  υποχρεωμένη  να  έχει  στην  διάθεση  της  ΕΠΣΦ  το  γήπεδό  της  για  όλους  τους  αγώνες  της  διοργάνωσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  Κανονισμών  Παιδιάς  και  του  άρθρου  41  του  ΚΑΠ   να  έχει  άδεια  λειτουργίας  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του  Δήμου  που  ανήκει  το  γήπεδο,  σε  διαφορετική  περίπτωση  δεν  διεξάγεται  ο  αγώνας.

 

6.-ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ 

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  12  του  ΚΑΠ  και  ειδικότερα:

Α/Στo  Kύπελλο   Ερασιτεχνικών  Ομάδων  ΕΠΣ,  εάν  τα  διαγωνιζόμενα  σωματεία  δεν  εξοφλήσουν,  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα,  το  σύνολο  της  δαπάνης  διαιτησίας  (αποζημίωση  διαιτητών,  παρατηρητή  αγώνα  και  παρατηρητή  διαιτησίας)  ο  διαιτητής  δεν  διεξαγάγει  τον  αγώνα. Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  ομάδας  που  εξόφλησε  και  η   ομάδα   που

  • 4     –

 

 

δεν  εξόφλησε   τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  πεντακοσίων  (500)  ευρώ. Μέχρι  την  εξόφληση  της  δαπάνης  της  διαιτησίας  και  της  χρηματικής  ποινής  στην  Ε.Π.Σ.Φ.  δεν  ορίζονται  οι  αγώνες  της  ομάδας  αυτής  και  κατακυρώνονται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας  άρθρο  12  παρ. 9  του  ΚΑΠ.

Β/Η  Ε.Δ/Ε.Π.Σ.Φ.  έχει  το  δικαίωμα  κατά  την  κρίση  της  να  ορίζει  Παρατηρητές  Διαιτησίας

σε  αγώνες  του  Κυπέλλου.

Γ/Απαγορεύεται  η  είσοδος  στο  χώρο  των  αποδυτηρίων  των  διαιτητών  οποιουδήποτε  μέλους  της  διοίκησης  σωματείου,  όπως  και  κάθε  άλλου  προσώπου  ή  εξωποδοσφαιρικού  παράγοντα,  πλην  του  αρχηγού  της  ομάδας,  η  είσοδος  του  οποίου  επιτρέπεται  μόνο  για  την  υποβολή  ένστασης  άρθρο  12  παρ.  5  του  ΚΑΠ.

Δ/ Αγώνες  μπορούν  να  διεξαχθούν  με  ένα  διαιτητή  και  ένα  βοηθό  ή  και  μόνο  με  ένα  διαιτητή  ανάλογα  με  την  κρισιμότητα  του  αγώνα  και  πάντα  κατά  την  κρίση  της  διοργανώτριας.

 

7.-  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ

1/ Για  κάθε  αγώνα  της  αρμοδιότητάς  της,  η  διοργανώτρια  έχει  την  υποχρέωση  να  ορίζει  έναν  εκπρόσωπό  της  (Παρατηρητή  Αγώνα)  από  πίνακα  που  καταρτίζεται  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της.

2/ Ο  Κανονισμός  Παρατηρητών  Αγώνων  Ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  και  Κυπέλλου  καθορίζει  τα  προσόντα,  τα  κωλύματα  και  τα  ειδικότερα  καθήκοντα  των  παρατηρητών  αγώνων

πρωταθλημάτων  ερασιτεχνικών  ομάδων  και  των  διοργανώσεων  των  Κυπέλλων  (επαγγελματικών  και  ερασιτεχνικών  ομάδων)  άρθρο  13  παρ.  2  του  ΚΑΠ.

3/Στον   αγωνιστικό  χώρο  επιτρέπεται  να  εισέρχονται  και  να  παραμένουν,  εφ όσον

επιδείξουν  στον  παρατηρητή  αγώνα  ή  στον  διαιτητή  του  αγώνα  την  ταυτότητά  τους  (αστυνομική  ή

επαγγελματική  ή  δελτίο  πιστοποίησης  από  την  ΕΠΣΦ)    μόνο  τα  εξής  πρόσωπα  άρθρο  12  του  ΚΑΠ  και  6  του  Κανονισμού  Παρατηρητών  Αγώνων  της  ΕΠΟ.

α/  Ο  γιατρός  του  αγώνα  (  ή  ο  εκτελών  χρέη  γιατρού  αγώνα)  κι  ένας  γιατρός  κάθε  ομάδας

β/  Ένας  εκπρόσωπος  του  κάθε  σωματείου

γ/  Ο  φυσικοθεραπευτής  της  κάθε  ομάδας

δ/  Ο  προπονητής  κάθε  ομάδας  και  ο  τυχόν  βοηθός  του

 

8.- ΜΗ  ΤΕΛΕΣΗ  Η  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  21  του  Κ.Α.Π.

 

9.-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Α/Για  την  συμμετοχή  ποδοσφαιριστών  στους  αγώνες  του  κυπέλλου  ισχύει  ότι  ορίζει  το  άρθρο  18  του  Κ.Α.Π.

Β/Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2018-2019  τα  σωματεία  της  Α!  Κατηγορίας  στους  αγώνες  για  το  κύπελλο  ερασιτεχνικών  ομάδων  είναι  υποχρεωτική: 

α. η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  του  αγώνα  ενός  (1)  νεαρού  ποδοσφαιριστή  κάτω  των  δέκα  εννιά  (19)  ετών.  Στην  κατηγορία  αυτή  εντάσσονται  οι  ποδοσφαιριστές  που  έχουν  γεννηθεί  01/01/1999  και  μεταγενέστερα  άρθρο  19  του  ΚΑΠ.

Σε  περίπτωση  αποβολής  και  μόνο  του  ανωτέρω  ποδοσφαιριστή  ο  αγώνας  συνεχίζεται  χωρίς  νεαρό  ποδοσφαιριστή.

 

 

  • 5    –

 

β. η  αναγραφή  στο  φύλλο  αγώνα  και  η  χρησιμοποίηση  έως  δύο  ποδοσφαιριστών  άνω  των  τριάντα  οκτώ  ετών.  Στην  κατηγορία  αυτή  εντάσσονται  οι  ποδοσφαιριστές  που  έχουν  γεννηθεί  μέχρι  31/12/1980 άρθρο  37  του  ΚΑΠ. 

Εφόσον  διαπιστωθεί  παράβαση  των  διατάξεων  α.  και  β.  πριν  από  την  έναρξη  του  αγώνα  ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  μην  τελέσει  αυτόν  σε  βάρος  δε  της  υπαίτιας  ή  των  υπαίτιων  ομάδων  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  από  το  άρθρο  21  του  ΚΑΠ  κυρώσεις. Σε  περίπτωση   παράβασης  των  διατάξεων  α. και  β.  κατά  την  διάρκεια  του  αγώνα  η  υπαίτια  ομάδα  ή  ομάδες  σε  περίπτωση  υποβολής  ενστάσεως  υπόκεινται  στις  κυρώσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ.Σε  κάθε  περίπτωση  ο  διαιτητής  που  επιτρέπει  την  τέλεση  του  αγώνα  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  α.  και  β.  τιμωρείται  από  την  αρμόδια  επιτροπή.            

 

10.- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  19  του  Κ.Α.Π.  ειδικότερα:

α/Στους  αγώνες  των  τοπικών  και  πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  και  κυπέλλου  είναι  υποχρεωτική  η  συμμετοχή  στην  ενδεκάδα  κάθε  ομάδας  και  καθ’  όλη  τη

διάρκεια  του  αγώνα  επτά  (7)  ποδοσφαιριστών  που  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ελληνικές  εθνικές  ομάδες  ή  που  έχουν  την  ελληνική  ιθαγένεια( ελληνική  ταυτότητα  ή  διαβατήριο). Στους  ίδιους  αγώνες  επιτρέπεται  η  αναγραφή  στο  Φ.Α.  και  η  συμμετοχή  τους  στον  αγώνα  μέχρι  τεσσάρων  (4)  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  που  δεν  δικαιούνται  να  αγωνίζονται  στις  ελληνικές  εθνικές  ομάδες. 

 Η  αναγραφόμενη  έναρξη  και  λήξη  ισχύος  στα  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  πρέπει  να  καλύπτει  την  συμμετοχή  τους  στους  αγώνες,  άλλως   η  συμμετοχή  είναι  αντικανονική.     

β/Απαγορεύεται  η  συμμετοχή  σε  ομάδα  ανδρών  ποδοσφαιριστή  που  δεν  έχει  συμπληρώσει  το  14ο  έτος  της  ηλικίας  του.

Ό  προσδιορισμός  της  ηλικίας  των  ποδοσφαιριστών  που  αποκτούν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  σε  ανδρικές  ομάδες  ( συμπλήρωση  της  ηλικίας  των  14  ετών) από  την  ημέρα  των  γενεθλίων  τους.

γ/Απαγορεύεται  σε  ποδοσφαιριστή  να  αγωνιστεί  εντός  εικοσιτετραώρου  σε  δυο  αγώνες  της  ομάδας  που  ανήκει.  Ο  υπολογισμός  του  εικοσιτετραώρου  αρχίζει  από  το  τελευταίο  λεπτό  συμμετοχής  του  ποδοσφαιριστή  στον  πρώτο  αγώνα  και  πρέπει  να  συμπληρώνεται  πριν  την έναρξη  του  δεύτερου  αγώνα. Παράβαση  της  διάταξης  αυτής  συνεπάγεται  απώλεια  του  δεύτερου  αγώνα  αν  υποβληθεί  ένσταση  αντικανονικής  συμμετοχής  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  23  του  ΚΑΠ.          

Η  παράβαση  των  απαγορεύσεων  των  περιπτώσεων  α  και  β    του  παρόντος  άρθρου  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  και  σε  περίπτωση  ένστασης  ισχύουν  ότι  προβλέπει  το  άρθρο  19  παρ  13  του  ΚΑΠ.

 

 11.-ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  –  ΚΥΡΩΣΕΙΣ   

 

Όπως  ορίζει  το  άρθρο  42  του  ΚΑΠ.

Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  που  προβλέπετε  από  το  άρθρο  23  του  ΚΑΠ  η  υπαίτια  ομάδα    χάνει  τον  αγώνα  υπέρ  της  αντίπαλης  ομάδας  με  τέρματα  0-3  και  της  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  στο  ίδιο  άρθρο  χρηματικές  ποινές.

Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  αντικανονικής  συμμετοχής  ή  πλαστοπροσωπίας  ποδοσφαιριστή  στην  υπαίτια  ομάδα  αφαιρούνται  τρείς  (3)  ή   πέντε  (5)  βαθμοί  αντίστοιχα  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  του πρωταθλήματος  στο  οποίο  συμμετέχει.

Το  παράβολο  της  ένστασης  ορίζεται  στα  εκατό  (100.00)  ευρώ.

 

  • 6   –

 

 

12.-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ –  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  – ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ –  ΑΔΥΝΑΜΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ

Για  την  ομάδα  η  οποία  παραιτείται  ή  αποχωρεί  ή  γίνεται  υπαίτια  διακοπής  αγώνα  ή  δηλώνει  αδυναμία  συμμετοχής  σε  αγώνα  εφαρμόζονται  οι  σχετικές  διατάξεις  των  άρθρων  17  21  και  43  του  ΚΑΠ

 

13.- ΣΤΟΛΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ/ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  14  του  ΚΑΠ.

 

14.- ΜΠΑΛΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΑΓΩΝΑ  –  ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ

 – ΑΛΛΑΓΕΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Ισχύουν  όσα  καθορίζουν τα  άρθρα   8    και  16  του  ΚΑΠ  ειδικότερα: Οι  γηπεδούχες  ομάδες  έχουν  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  υπάρχουν  στη  διάθεση  των  διαγωνιζομένων,  τα  απαραίτητα  μέσα  πρώτων  βοηθειών  όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο  16  του  ΚΑΠ..

Είναι  υποχρεωτική  με  ευθύνη  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  παρουσία  προσώπου  που  θα  ασκεί  καθήκοντα  ιατρού  αγώνα.  Το  πρόσωπο  αυτό  δύναται  να  είναι  είτε  ιατρός  είτε  νοσηλευτής  είτε  διασώστης,  απόφοιτος  των  ΤΕΙ  και  διαπιστευμένος  του  ΕΚΑΒ  ή  ειδικά  πιστοποιημένος  στην  παροχή  πρώτων  βοηθειών    και  ειδικότερα  σε  αθλητικά  γεγονότα.

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  πρόσωπο  που  να  ασκεί  καθήκοντα  γιατρού,  ο  αγώνας  δεν  διεξάγεται  με  υπαιτιότητα  της  γηπεδούχου  ομάδας,  η  οποία  χάνει  τον  αγώνα  με  τέρματα  0-3   και  της  επιβάλλεται  χρηματική  ποινή  τριακοσίων  (300.00)  ευρώ.       

α/Επιτρέπεται  σε  όλη  την διάρκεια  του  αγώνα,  η  αντικατάσταση  μέχρι  τεσσάρων  (4)  ποδοσφαιριστών      

β/Απαγορεύεται  η  αντικατάσταση  ποδοσφαιριστή,  ο  οποίος  αποβλήθηκε  από  τον  διαιτητή.

γ/Παράβαση  των  περιπτώσεων  α  και  β  συνιστά  αντικανονική  συμμετοχή  που  εξετάζεται  κατόπιν  ενστάσεως  άρθο  16  παρ. 3  του  ΚΑΠ.

 

15.- ΦΥΛΛΟ  ΑΓΩΝΑ 

Ισχύουν  όσα  καθορίζει  το  άρθρο  15  του  ΚΑΠ.

 

16.- ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Α/ Η  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας    σύμφωνα  με  τον  Αθλητικό

Νόμο  4049/23-02-2012  αναλαμβάνει  την  έκδοση  άδειας  για  την  τέλεση  των  αγώνων  στα  γήπεδα  του  Νομού  Φθιώτιδας  για  την  περίοδο  2018-2019  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  υπάρχει  άδεια  λειτουργίας  των  γηπέδων  από  την  αρμόδια  επιτροπή   για  την  έκδοση  της  οποίας υπεύθυνοι  είναι  οι  Δήμοι  της  ΠΕ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ .

 

17.-  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Όλα  τα  σωματεία    Α!  Κατηγορίας  που  μετέχουν  στο  Κύπελλο  Ερασιτεχνικών  Ομάδων

της  Ε.Π.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  για  την  περίοδο  2018-2019  υποχρεωτικά  θα  απασχολούν  Προπονητή  κάτοχο  ταυτότητας  προπονητή  UEFA  ή  κάτοχο  ταυτότητας προπονητή  ΕΠΟ  τριετούς  διάρκειας  σε  ισχύ. Για  το  σωματείο  της  Α!  Κατηγορίας  που  δεν  απασχολεί  προπονητή  θα  του  επιβάλλεται  χρηματικό  πρόστιμο  εκατό  (100)  ευρώ  ανά  αγώνα.

Για  τα  σωματεία  Β!   Κατηγορίας  δεν  είναι  υποχρεωτική  η  πρόσληψη  προπονητή.

Σε  περίπτωση  όμως  που  επιθυμούν  να  προσλάβουν    προπονητή  θα  πρέπει  αυτός  να  είναι

  • 7     –

 

 

κάτοχος  ταυτότητας  προπονητή  UEFA  ή  κάτοχος  ταυτότητας προπονητή  ΕΠΟ  τριετούς  διάρκειας  σε  ισχύ.

 

18.- ΕΠΑΘΛΑ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ  -ΓΗΠΕΔΟ  ΤΕΛΙΚΟΥ

Α/  Στη  νικήτρια  ομάδα  του  Τελικού  αγώνα  απονέμονται  κύπελλο  και   μετάλλια  αμέσως  μετά  την  λήξη  του.

Επίσης  στην  ηττημένη  ομάδα  του  Τελικού  αγώνα  απονέμονται  κύπελλο  και   μετάλλια  αμέσως  μετά  την  λήξη  του.

Στον  Διαιτητή  τους  Βοηθούς    Διαιτητές  και  στον  τέταρτο  Διαιτητή  απονέμονται  από  μια  στον  καθένα  τιμητικές  πλακέτες.

Β/ Όλοι  οι  ποδοσφαιριστές  που  πήραν  μέρος  στον  τελικό  αγώνα  καθώς  και  οι  αναπληρωματικοί  οφείλουν  να  προσέλθουν  και  να  παραλάβουν  τα  έπαθλα  και  τα  μετάλλια  με  πρώτη  τη  νικήτρια  ομάδα  και  δεύτερη  αυτή  που  ηττήθηκε. Οι  ποδοσφαιριστές  και  οι  προπονητές  που  πειθαρχούν  σ’ αυτή  τους  την  υποχρέωση  τιμωρούνται  με  ποινή  αποκλεισμού  δύο  (2)  αγωνιστικών  ημερών  πρωταθλήματος  και  χρηματική  ποινή  πεντακοσίων  (500.00)  ευρώ  και  εφ όσον  αποδειχθεί  υπαιτιότητα  της  ομάδας  επιβάλλεται  σ  αυτήν  χρηματική  ποινή  χιλίων  (1000.00)  ευρώ  άρθρο  47  του  ΚΑΠ.

Γ/Η  κυπελλούχος/φιναλίστ  ομάδα  της  Ε.Π.Σ.Φ.  της  περιόδου  2018-2019  υποχρεωτικά  θα  συμμετάσχει    στο  κύπελλο  Ελλάδος  περιόδου  2019-2020.     

Δ/  O Τελικός  Αγώνας  για  την  αγωνιστική  περίοδο  2018-2019  θα  διεξαχθεί  στο  Ενωσιακό  Γήπεδο.  Το  Δ.Σ  της  ΕΠΣΦ  με  απόφασή  του μπορεί  να  αλλάξει  την  έδρα  του  Τελικού  αν  το  κρίνει  σκόπιμο.

 

19.- ΠΟΙΝΕΣ  ΣΕ  ΒΑΡΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΩΝ  Κ.Λ.Π

Ισχύουν  ότι  προβλέπετε  από  τα  σχετικά  άρθρα  του  ΚΑΠ  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  και  του  καταστατικού  της  ΕΠΟ  και  της  ΕΠΣΦ.

 

20.-  ΕΠΙΛΥΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ότι  αναφέρεται  στο  άρθρο  35  του  ΚΑΠ  ειδικότερα:

1/ Όλες  οι  διαφορές  που  ανακύπτουν  από  την  εφαρμογή  και  ερμηνεία  του  Καταστατικού, του

ΚΑΠ  και  των  εν  γένει  Κανονισμών,  των  αποφάσεων,  οδηγιών,  εγκυκλίων  κ.λ.π.  της  ΕΠΟ  που  ισχύουν  και  αφορούν  τις  ενώσεις,  τις  ομάδες  που  μετέχουν  στους  πάσης  φύσεως  αγώνες,  καθώς  και  οποιοδήποτε  πρόσωπα  που  συνδέονται  με  οποιαδήποτε  σχέση  και  ιδιότητα  με  αυτές,  ή  που  εμπλέκονται  με  οποιονδήποτε  τρόπο  και  ιδιότητα  στον  χώρο  του  ποδοσφαίρου,  επιλύονται  ,αποκλειστικά  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Καταστατικού  της  ΕΠΟ,  από  τα

αρμόδια  θεσμοθετημένα  ποδοσφαιρικά  όργανα,  που  καθορίζονται  στο  Καταστατικό  και  τους  Κανονισμούς  της  ΕΠΟ.  Απαγορεύεται,  σε  κάθε  περίπτωση,  η  προσφυγή  στα  πολιτικά  ή  διοικητικά  δικαστήρια.

2/Σε  περίπτωση  που,  κατά  παράβαση  1  του  παρόντος  άρθρου,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  προσφύγει  σε  πολιτικό  ή  διοικητικό  δικαστήριο  επιβάλλονται  σε  βάρος  του  οι  ακόλουθες  ποινές  από  την  κατά  περίπτωση  διοργανώτρια  ή  την  ΕΠΟ.:

α/ Ομάδα  που  ασκεί  προσφυγή  τιμωρείται  αρχικά  με  προειδοποίηση  και  ποινή  απαγόρευσης  μετεγγραφών  για  την  αμέσως  επόμενη  μετεγγραφική  περίοδο.

Εφόσον  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  την  επιβολή  της  πρώτης  ποινής,  παρά  την  προειδοποίηση  επιμένει  στην  προσφυγή  της  αποκλείεται  από  τους  υπόλοιπους  αγώνες  του  πρωταθλήματος  που  μετέχει  ή  θα  μετάσχει,  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  διοργανώτριας  από  την  ημέρα  άσκησης

 

  • 8    –

 

της  προσφυγής  και  για  όσο  χρονικό  διάστημα  συνεχίζεται  η  παράβαση. Εάν  η  διοργανώτρια  αδυνατεί  ή  αρνείται  να  επιβάλλει  την  αναφερόμενη  ποινή  τότε  αυτή  επιβάλλεται  στην  ομάδα

με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ  και  στη  διοργανώτρια  επιβάλλεται  με  την  ίδια  απόφαση,  χρηματική  ποινή  ύψους  τριών  χιλιάδων  (3.000)  ευρώ  και  ποινή  προειδοποίησης  ανάκλησης                                      της  εκχώρησης  διεξαγωγής  του  πρωταθλήματος. Σε  περίπτωση  υποτροπής  της  άρνησης  της

διοργανώτριας  της  αφαιρείται,  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ,  το  δικαίωμα  διεξαγωγής  του  πρωταθλήματος.

β/ Εφ΄ όσον  προσφεύγει  φυσικό  πρόσωπο  (μέλη  Δ.Σ.  ομάδων,  προπονητές,  φυσικοθεραπευτές,  γιατροί,  διερμηνείς,  φροντιστές,  ποδοσφαιριστές  κ.λ.π.)  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  διοργανώτριας  επιβάλλονται  σωρευτικά: i) απαγόρευση  εισόδου  στο  γήπεδο,  ii)απαγόρευση

συμμετοχής  σε  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  που  σχετίζεται  με  το  ποδόσφαιρο  και  iii)εφ΄ όσον  αποδεικνύεται  συμμετοχή  της  ομάδας  του,  κατά  τα  ως  άνω  περ.  α΄ ποινή. Σε  περίπτωση  άρνησης  ή  αδυναμίας  επιβολής  από  την  διοργανώτρια  των  ως  άνω  ποινών  τότε  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  στην  παρ.  α  του  παρόντος  άρθρου.

γ/ Εφ΄ όσον  προσφεύγει   Ένωση  –  μέλος  της  ΕΠΟ  με  απόφαση  της  Ε.Ε.  της  ΕΠΟ  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των  παρ.  1.2  και  3  του  Καταστατικού  της.

3/ Κατά  των  αποφάσεων  των  περιπτώσεων  α  και  β  της  παρούσης  παραγράφου,  επιτρέπεται  μόνον  προσφυγή  στο  Διαιτητικό  Δικαστήριο  της  ΕΠΟ.  Η  άσκηση  της  προσφυγής  δεν  αναστέλλει  την  επιβληθείσα  ποινή.

 

21.- ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ      

Α/  Η  διεξαγωγή   των  αγώνων  Κυπέλλου  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Αγώνων  Ποδοσφαίρου  και  του  Πειθαρχικού  Κώδικα  της  Ε.Π.Ο.

Β/ Η  προκήρυξη  αυτή  είναι  πρόταση  για  την  κατάρτιση  σύμβασης  μεταξύ  της  Ε.Π.Σ.Φ  διοργανώτριας    των  αγώνων  Κυπέλλου   Ελλάδας  Ερασιτεχνικών  ομάδων  Ε.Π.Σ.

και  των  σωματείων  που  έχουν  δηλώσει  συμμετοχή  σ’ αυτή με  την  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της  προκήρυξης  συντελείται  η  παραπάνω  σύμβαση  (άρθρα  7, 38  και  39  του  ΚΑΠ.)

Γ/  Η  Ε.Π.Σ.Φ.  διατηρεί  το  απόλυτο  δικαίωμα  μερικής  ή  ολικής  τροποποίησης  της  προκήρυξης  και  μετά  την  έναρξη  των  αγώνων.

Δ/Απαγορεύεται  ρητώς  η  συμμετοχή  σωματείου –  μέλους  ΕΠΣ  σε  τουρνουά  ή  αγώνες  όλων  των  κατηγοριών  όταν  αυτοί  διεξάγονται  από  ιδιωτικό,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  δημόσιο  φορέα ,  χωρίς  την  απαραίτητη  προηγούμενη  έγγραφη  άδεια  της  ΕΠΣ  στην  οποία  ανήκουν.  Εάν  δεν  τηρηθεί  η  διαδικασία  προέγκρισης  της  συμμετοχής  ομάδας  του  σωματείου  θα  επιβάλλεται  η  ποινή  της  αφαίρεσης  τριών  βαθμών  από  την  ομάδα  του  σωματείου  που  μετέχει  στο  πρωτάθλημα  της  τοπικής  κατηγορίας  ή  στην  Γ!  Εθνική  και  ετήσιος  αποκλεισμός  στους  ποδοσφαιριστές  και  στους  προπονητές  που  έλαβαν  μέρος  άρθρο  37  παρ.  6  του  ΚΑΠ.

 

22.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Μ.Μ.Ε.

Α/Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Φθιώτιδας  θα  ασκήσει  την  οικονομική  επιστασία    του  τελικού  αγώνα  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  ομάδων   Ε.Π.Σ.Φ.  περιόδου  2018-2019.

Τα  διαγωνιζόμενα  σωματεία  στον  τελικό  δικαιούνται  από  πενήντα  (50)  προσκλήσεις.

Την  οικονομική  επιστασία  και  την  εκκαθάριση  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  Ε.Π.Σ.Φ.  το  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ.  αναθέτει  στα  Δ.Σ  των  γηπεδούχων  σωματείων  παρακρατώντας  το  ποσοστό  αγώνων  του  ποσού  των  40  ευρώ  όπως  αυτό  έχει  ορισθεί  μετά  από  ομόφωνη  απόφαση  Δ.Σ  της  Ε.Π.Σ.Φ. στην  συνεδρίασή  του  στις  01/08/2017. Η  αμοιβή  των  διαιτητών  θα  βαρύνει  και  τα  δύο  σωματεία  εξ ημισείας.  Η  ανώτατη  τιμή   των  εισιτηρίων  ορίζεται  στα  5  ευρώ.

 

  • 9    –

 

 

Β/Τα  ραδιοτηλεοπτικά  δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  διαδικτυακής  (μέσω  ίντερνετ)  μετάδοσης  των  Πανελλήνιων  ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων  των  τοπικών  πρωταθλημάτων  ευθύνης  των

ΕΠΣ  και  των  πρωταθλημάτων  Σάλας  (5Χ5)  ρυθμίζονται  με  τις  προκηρύξεις  της  οικείας  διοργανώτριας  άρθρο  29    του  ΚΑΠ.

Γ/Κάθε  σύμβαση  παραχώρησης  των  αναφερομένων  στην  παράγραφο  Β  δικαιωμάτων  μεταξύ  ενός  σωματείου  και  ενός  δικαιούχου  φορέα  ανεξαρτήτως  υπάρξεως  και  ύψους  τιμήματος  θα  πρέπει  να  εγκρίνεται  από  τις  κατά  περίπτωση  διοργανώτριες  (από  την  ΕΠΣΦ  για  τα  τοπικά  πρωταθλήματα  και  από  την  ΕΠΟ  για  τα  πανελλήνια)  άρθρο  29   του  ΚΑΠ  .

Δ/ Η  είσοδος  των  ραδιοτηλεοπτικών  συνεργείων  στα  γήπεδα  για  απευθείας  μετάδοση  αγώνα,  επιτρέπεται,  μετά  από  σχετική  έγγραφη  άδεια  της  διοργανώτριας,  μόνο  σε  αγώνες  για  την  μετάδοση  των  οποίων  έχει  εγκριθεί  η  σχετική  σύμβαση.

Αν  ένας  αγώνας μεταδοθεί  χωρίς  άδεια,  η  γηπεδούχος  ομάδα  με  χρηματική  ποινή  έως  δύο  (2.000)  ευρώ.

 

23.- ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάτι  που  δεν  προβλέπεται  από  αυτή  την  προκήρυξη,  τον  ΚΑΠ,  τον  Πειθαρχικό  Κώδικα    της  ΕΠΟ  και  την  Αθλητική  Νομοθεσία  θα  ρυθμίζεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ε.Π.Σ.Φ.

 

 

ΜΕ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ                                ΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Ευχές για το νεογέννητο μωρό του Γιάννη Σωσώνη

Οι διαιτητές της Φθιώτιδας  εύχονται ότι καλύτερο στο διαιτητή του Συνδέσμου Γιάννη Σωσώνη  και στην σύζυγό του Βιβή , με αφορμή τον ερχομό στον κόσμο του παιδιού τους (ένα υγιέστατο αγοράκι).
Φίλε μας Γιάννη να σας ζήσει, να είναι γερό και τυχερό.

Ανακοίνωσεις ΚΕΔ/ΕΠΟ για σεμινάρια διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών/εκπαιδευτών διαιτησίας για την περίοδο 2018-2019

Από τη ΚΕΔ/ΕΠΟ, σύμφωνα με ανακοινώσεις της, γίνεται γνωστό ότι τα σεμινάρια και οι εξετάσεις για διαιτητές, βοηθούς και παρατηρητές διαιτησίας θα γίνουν ως κάτωθι :
Στο Καρπενήσι για την Super League από 17 έως 21 Αυγ 2018 οι διαιτητές και οι βοηθοί, από 22 έως 24 Αυγ 2018 οι παρατηρητές. Επίσης στο Καρπενήσι για την Football League από 27 έως 30 Αυγ 2018 οι διαιτητές και βοηθοί και από 30 έως 31 Αυγ 2018 οι παρατηρητές.
Στην Αθήνα την Κυριακή 02 Σεπ 2018 και ώρα 9 το πρωΐ στην αίθουσα ΚΑΜΙΝΙ του Πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Γαλατσίου θα γίνει το σεμινάριο και οι εξετάσεις για τους νέους υποψηφίους παρατηρητές/εκπαιδευτές διαιτησίας. Επίσης σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση όλοι όσοι θα συμμετέχουν σ’ αυτό το σεμινάριο καλούνται να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό γεννήσεως, τίτλο σπουδών που θα έχουν λάβει πρόσφατα από εκεί που αποφοίτησαν, αντίγραφο ποινικού μητρώου και εξέταση από οφθαλμίατρο.
Στην Αθήνα από 10 έως 14 Σεπ 2018 θα γίνει το σεμινάριο και όλες οι εξετάσεις για τους υποψηφίους νέους διαιτητές Γ΄ Εθνικής.
Τέλος τα σεμινάρια για Διαιτητές και Παρατηρητές Γ΄Εθνικής θα γίνουν σε Βορρά και Νότο ως εξής : 
Για το Βορρά το σεμινάριο θα διεξαχθεί 06 και 07 Σεπ 2018 στη Θεσσαλονίκη {ξενοδοχείο Porto Palace}.
Για το Νότο το σεμινάριο θα διεξαχθεί 17 και 18 Σεπ 2018 στην Αθήνα.
Επιπλέον , μόνο σε αγωνιστικές δοκιμασίες θα συμμετάσχουν τόσο οι Βοηθοί Διαιτητές Γ’ Κατηγορίας όσο και οι Γυναίκες Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές Α’& Β’ Κατηγορίας ως κάτωθι:
-Βοηθοί Διαιτητές Γ’ Κατηγορίας(Βορράς): 07 Σεπ στη Θεσσαλονίκη
-Βοηθοί Διαιτητές Γ’ Κατηγορίας (Νότος): 18 Σεπ στην Αθήνα
-Γυναίκες Διαιτητές(Βορράς): 8 Σεπ στη Θεσσαλονίκη
-Γυναίκες Βοηθοί Διαιτητές (Νότος) 16 Σεπ στην Αθήνα

Για την ακριβή τοποθεσία και το πρόγραμμα των παραπάνω αγωνιστικών Δοκιμασιών θα σταλεί ενημέρωση στις ΕΠΣ από το Τμήμα Διαιτησίας.

ΒΟΡΡΑΣ : ΕΠΣ: 1.ΑΡΤΑΣ, 2.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 3.ΔΡΑΜΑΣ, 4.ΕΒΡΟΥ, 5.ΗΜΑΘΙΑΣ, 6.ΗΠΕΙΡΟΥ, 7.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, 8.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 9.ΘΡΑΚΗΣ, 10.ΚΑΒΑΛΑΣ, 11.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 12.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 13.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 14.ΚΙΛΚΙΣ, 15.ΚΟΖΑΝΗΣ, 16.ΛΑΡΙΣΑΣ, 17.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 18.ΞΑΝΘΗΣ, 19.ΠΕΛΛΑΣ, 20.ΠΙΕΡΙΑΣ, 21.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 22.ΣΕΡΡΩΝ, 23.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 24.ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 25.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΟΤΟΣ: ΕΠΣ: 1.ΑΘΗΝΑΣ, 2.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 3.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 4. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ , 5.ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 6. ΑΧΑΪΑΣ, 7.ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 8. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 10.ΕΥΒΟΙΑΣ, 11.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, 12.ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 13.ΗΛΕΙΑΣ, 14.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 15.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ, 16.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 17.ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 18.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 19.ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 20.ΛΕΣΒΟΥ, 21.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 22.ΠΕΙΡΑΙΑ, 23. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 24.ΣΑΜΟΥ, 25.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 26.ΦΩΚΙΔΑΣ, 27.ΧΑΝΙΩΝ, 28.ΧΙΟΥ

Συγκέντρωση διαιτητών Φθιώτιδας

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι διαιτητές , εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές του Συνδέσμου μας , την Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 7.30 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Φθιώτιδας (Λυκούργου 6).

Το ΔΣ/ ΣΔΠΦ

Στην ΕΠΣ Φθιώτιδας οι Δευτεριάτικες συγκεντρώσεις των διαιτητών

 

Με την έναρξη των πρωταθλημάτων, από  τον Σεπτέμβριο οι Δευτεριάτικες επιμορφωτικές συγκεντρώσεις των διαιτητών της Φθιώτιδας , θα γίνονται πλέον στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας.

Παράταση Δηλώσεων Συμμετοχών των σωματείων Β! Κατηγορίας

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ε.Π.Σ.Φ.  στην  συνεδρίασή  του  στις  10/08/2018  αποφάσισε  την  παράταση  των  Δηλώσεων  Συμμετοχών  των  σωματείων  για  το  Πρωτάθλημα  της  Β!  Κατηγορίας  περιόδου  2018-2019  έως  την  ΔΕΥΤΕΡΑ  20/08/2018.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΕΔ/ΕΠΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VIDEO TEST

Προς Παρατηρητές A’,B’,Γ’ και νέους υποψήφιους Παρατηρητές/Εκπαιδευτές 2018-2019

Σχετικά με τις Εξετάσεις εικόνων με Φάσεις Αγώνων (Video Test), σας ενημερώνουμε ότι όλες οι επιλεγείσες φάσεις θα προέρχονται από το Εκπαιδευτικό υλικό UEFA/FIFA (17.1,17.2) το οποίο η ΚΕΔ έχει παράσχει στις Επιτροπές Διαιτησίας των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ).

 

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ

Δελτίο τύπου ΕΠΣ Φθιώτιδας

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σας  γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. στην συνεδρίαση του στις 2/8/2018 , αποφάσισε τα πιο κάτω:

ΕΝΑΡΞΗ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  Κ-14 (ΠΑΙΔΩΝ) ΚΑΙ  Κ-16 (ΝΕΩΝ)  ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2018-2019

 

1/ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ     Κ-14      30/9/2018

2/ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ     Κ-16      30/9/2018

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα  Κ-14 έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από 1/1/2005    

κι έπειτα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Κ-14 έχουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από 1/1/2003    

κι έπειτα.

 

Όσα  σωματεία επιθυμούν να συμμετάσχουν  στα παραπάνω Πρωταθλήματα θα πρέπει να καταθέσουν την Δήλωση Συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 22/8/2018.

Με  νεότερο έγγραφο μας θα σας γνωστοποιηθούν οι ημερομηνίες , ο τόπος και οι ώρες των κληρώσεων των παραπάνω πρωταθλημάτων.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ  ΕΠΣΦ

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Σας  γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Φ. στην συνεδρίαση του στις 2/8/2018 , αποφάσισε τα πιο κάτω:

 

Το Πρωτάθλημα της  Α! Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο με 14 ομάδες οι οποίες είναι οι πιο κάτω:

1/ Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ                       8/ ΚΗΦΙΣΣΟΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ

2/ Α.Π.Ο. ΑΤΑΛΑΝΤΗ                                          9/ ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

3/ Α.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008                                    10/ ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ

4/ Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ                           11/ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

5/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ                      12/ ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ

6/ ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ                                     13/ Α.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

7/ Α.Ο. ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ                                        14/ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Το Πρωτάθλημα της Β! Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 θα διεξαχθεί σε τρείς ομίλους οι οποίοι είναι οι πιο κάτω:

      1ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ                        2ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ                              3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ                 ΤΣΟΥΚΑ                                       ΓΛΥΦΑ

ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ                            ΑΝΑΓ/ΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ            ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ

ΚΑΛΑΠΟΔΙ                                    ΑΤΡΟΜ. Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ         ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ

ΠΟΔ.ΑΚΑΔ.ΛΟΚΡΙΔΟΣ               ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ                       ΕΧΙΝΑΙΟΙ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ                                 ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ                   ΜΑΛΙΑΚΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ                                  ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ                                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ                      ΦΡΑΝΤΖΗ                                      ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ                ΑΣΤΗΡ ΑΣΤΥΡΟΥ                        ΔΙΒΡΗ

ΡΕΓΓΙΝΙ                                          ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ                             ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ

ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ               ΓΑΡΔΙΚΙ*                                       ΠΑΟ ΑΝΘΗΛΗΣ

* Το σωματείο Α.Ο. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ είναι υπό ίδρυση και θα συμμετάσχει στο παραπάνω Πρωτάθλημα εφόσον μέχρι την ημέρα της κλήρωσης των αγώνων έχει έρθει η αναγνώριση του από την ΕΠΟ.

 

Το Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων Ε.Π.Σ.Φ. περιόδου 2018-2019 θα διεξαχθεί με 25 ομάδες χωρισμένες σε

επτά (7) ομίλους των 3 ομάδων και έναν (1) όμιλο των 4 ομάδων σύνολο ομίλων οκτώ (8).

1ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ 2ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ 3ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ 4ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΣ ΑΝΑΓ/ΣΗ Δ. ΦΘ/ΔΑΣ ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΒΡΗ
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΥΝ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
ΚΑΛΥΒΙΑ

 

 

5ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ 6ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ 7ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ 8ΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑ 2008 ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΡΟΟΔ/ΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΡΕΓΓΙΝΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΣΦ

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Σας  γνωρίζουμε ότι η κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος της Α! Κατηγορίας και του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ΕΠΣΦ για την περίοδο 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 20/8/2018 στα Γραφεία της ΕΠΣΦ και ώρα 19.00.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2018-2019 (ΚΕΝΕΣ)

 

Επιμέλεια Γιώργος Κωστάκος

Πειραϊκή Διαιτησία Ποδοσφαίρου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2018-19 (ΚΕΝΕΣ)

 

Αποτελέσματα έρευνας ΚΕΔ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ολοκλήρωσε την προαναγγελθείσα πολύμηνη ερευνητική εργασία της με τίτλο «Διάγνωση της πραγματικότητας της διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας», η οποία είχε στόχο την καταγραφή και ανάλυση όλων των θεμάτων που άπτονται της ελληνικής διαιτησίας, σε όλα τα επίπεδα.

Για τις ανάγκες της εθνικής αυτής έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτηματολόγια:

1) Ερωτηματολόγιο 128 ερωτήσεων που απευθυνόταν σε αρχιδιαιτητές και μέλη των Επιτροπών Διαιτησίας 53 Ποδοσφαιρικών Ενώσεων της χώρας.
2) Ερωτηματολόγιο 72 ερωτήσεων που συμπλήρωσαν 83 διαιτητές, 175 βοηθοί και 115 παρατηρητές αξιολογημένοι για την Super League και τη Football League.

Επίσης έγιναν συνολικά 9 περιφερειακές συναντήσεις με όλες τις ΕΠΣ (53), με συμμετοχή 136 εμπλεκομένων στις διαδικασίες διαιτησίας.

Το αντικείμενο των ερωτήσεων αφορούσε την οργάνωση και διοίκηση της διαιτησίας, την προσέλκυση νέων διαιτητών, την ανεύρεση νέων ταλέντων, την εκπαίδευση-εκγύμναση-εξάσκηση, τους παρατηρητές, τα επίπεδα ανάπτυξης, το σύστημα αξιολόγησης και τον κανονισμό διαιτησίας.

Πρόκειται για την πρώτη συστηματική ερευνητική μελέτη σε εθνικό επίπεδο που αφορά την ελληνική διαιτησία κι εκτείνεται από την επιλογή νέων ταλέντων έως το επίπεδο κορυφής της. Εκτός των διαπιστώσεων, περιλαμβάνει συμπεράσματα ειδικών και 12 προτάσεις για την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Την ομάδα εργασίας, η οποία επιμελήθηκε τη διεξαγωγή της έρευνας, το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, την επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματά της αποτέλεσαν οι κ.κ. Vitor Manuel de Melo Pereira, Juan Antonio Fernandez Martin, Κύρος Βασσάρας, Σταύρος Τριτσώνης, Δημήτρης Καλύβας, Νικόλαος Ιωσηφόγλου, Ιωάννης Τσαχειλίδης, Μιχάλης Κουκουλάκης, Βασίλης Λώλης και ο Δρ. Ζήσης Παπανικολάου.

Η εργασία κοινοποιείται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., τα εμπλεκόμενα τμήματα της Ε.Π.Ο., τις Διοικήσεις και τις Επιτροπές Διαιτησίας των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΕΔ